ЈН бр. 14/15 – Набавка комбиноване (радне) грађевинске машине

ЈН бр. 14/15 – Набавка комбиноване (радне) грађевинске машине

Рок за подношење пријава: 21.12.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Набавка комбиноване (радне) грађевинске машине - комбинирке путем финансијског лизингаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 14-15 Конкурсна документација JН 14-15 Додатна документација: Обавештење о продужењу рока 01 Општи речник набавки: 43251000 — утоваривач са предњом лопатом и задњом кашиком