JНМВ 11/20 - Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

JНМВ 11/20 - Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 25.05.2020. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
16600000 – одећа, обућа, пртљаг и прибор