ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада уређења и одржавања депонија на територији ГО Сурчин

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада уређења и одржавања депонија на територији ГО Сурчин

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада уређења и одржавања депонија на територији ГО Сурчин - преузми.