JНМВ 18/19 – Закуп грађевинских машина са руковаоцем

JНМВ 18/19 – Закуп грађевинских машина са руковаоцем

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 12.12.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Закуп грађевинских машина са руковаоцем

Oбавештења:

Општи речник набавки:
РА02; РА05 – Закуп са руковаоце