Паркинг сервис – обавештење

Паркинг сервис – обавештење

Обавештавају се корисници да приликом плаћања паркинг карте слањем СМС порука закључују уговор 0 коришчењу услуга паркинг сервиса, при чему оператори електронских комуникација иступају искључиво као заступници паркинг сервиса у поступку закључења односног уговора и наплате цене паркинг карте, те да се корисници за сва евентуално спорна питања могу обратити директно паркинг сервису. Такође, обавезе корисника према паркинг сервису сматраће се измиреним када корисник измири своје обавезе према оператору у погледу купљених паркинг карата".