ЈН 01/20 – набавка горива, уља и мазива

ЈН 01/20 – набавка горива, уља и мазива

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 05.02.2020. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: Набавка горива, уља и мазива

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
09130000 – нафта и дестилати
09211000 – уља за подмазивање