Оглас – продаја возила

Оглас – продаја возила

О Г Л А С

За отуђење покретне ствари - грађевинске машине у својини ЈКП „Сурчин“ путем прикупљања писмених понуда.

Предмет поступка прикупљања писмених понуда је отуђење покретне ствари - грађевинска машина у својини ЈКП „Сурчин“ и то:

  • Грађевинска машина: Комбиновани утоваривач
  • Модел: JCB
  • Марка: 4 CX
  • Регистарских ознака: BG AAO-65
  • Датум прве регистрације: 22.12.2009. године - Београд
  • Година производње: 2007
  • Снага мотора у KW: 74,2
  • Укупна маса у килограмима: 8659
  • Погонско гориво: Евро дизел
Почетна цена возила износи укупно: 2.734.370,00 динара.У прилогу је целокупна документација: Оглас – продаја возила