Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.2021. - 31.12.2021.

Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.2021. - 31.12.2021.