ЈН бр. 21/13 – Ангажовање радне снаге за обављање административно-техничких и других послова

ЈН бр. 21/13 – Ангажовање радне снаге за обављање административно-техничких и других послова

Рок за подношење пријава: 14.02.2014. год Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Ангажовање  радне снаге за обављање административно-техничких и других пословаПреузмите документацију: Кокурсна документација ЈН 21-13 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 21-13Измена документације: Кокурсна документација ЈН 21-13 - измене Кориговани обрасци са страна 11, 12, 33, 34Захтев за заштиту права Oдговор на захтев за додатним инфорамцијамаОпшти речник набавки: 79620000 — Услуге обезбеђења радника укључујући рад на одређено време