Подаци o броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци o броју запослених и радно ангажованих лица

На основу члана 8. став 1. став 2. и став 3. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020) ЈКП „Сурчин“ објављује податке о броју запослених и радно ангажованих лица.