ЈНMВ 08/19 - Набавка алата

ЈНMВ 08/19 - Набавка алата

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 1.4.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка алата

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
44510000 - алат