ЈНМВ 10/17 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

ЈНМВ 10/17 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

Рок за подношење пријава: 29.11.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Закуп радних грађевинских машина са руковаоцемПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 10-17 Конкурсна документација JНМВ 10-17Oбавештење:Измена конкурсне документација за JНМВ 10-17 Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 10-17Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 10-17Oдлука: Oдлука о додели уговора за ЈН 10-17 Општи речник набавки: PA02 - Закуп; PB05 - Са руковаоцем