JНМВ бр. 07/18 – Услуге штампе

JНМВ бр. 07/18 – Услуге штампе

Рок за подношење пријава: 02.03.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Услуге штампеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 07-18 Конкурсна документација JНМВ 07-18  Обавештење: Oдлука о додели уговора за ЈНМВ 7-18 Општи речник набавки: 79800000 – услуге штампања и сродне услуге