JНМВ бр. 12/18 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

JНМВ бр. 12/18 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

Рок за подношење пријава: 20.07.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Закуп радних грађевинских машина са руковаоцемПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 12-18 Конкурсна документација JНМВ 12-18 Обавештење: Обавештење о продужењу JНМВ 12-18 Обавештење о продужењу JНМВ 12-18 Одлуке: Oдлука о додели уговора ЈН 12-18 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 12-18 Општи речник набавки: PA02 - Закуп; PB05 - Са руковаоцем