JН бр. 20/16 – Набанка бетона и бетонских блокова

JН бр. 20/16 – Набанка бетона и бетонских блокова

Рок за подношење пријава: 21.10.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Набавка бетона и бетонских блоковаПреузмите документацију: Обавештење: Позив за подношење понуда у поступку ЈН 20/16 Конкурсна документација ЈН 20/16 Општи речник набавки: 44114000 – бетон