ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Надзорни одбор, као орган управљања сачињен је од три члана:

Бојан Покрајац, дипл. мастер инжењер машинства, председник – клик биографија са фотографијом

Ивица Јовнаш, специјалиста – струковни инжењер грађевинарства, члан – клик биографија са фотогр.

Мирослав Радивојевић, дипл. пољопривредни инжењер., члан из реда запослених – клик биогр.са фотогр.

Пословодство предузећа, као орган руковођења чине:

Директор ЈКП „Сурчин“ Миљан Шишовић, дипломирани инжењер архитектуре – клик биограф.са фото.

Извршни директор за финансијске послове, Марина Чауш, дипл. Економиста – биограф.са фотогр.

Секретар директора Љиљана Блануша Шимуновић 062/8080-706, 011/8467-006, 8467-021, 8467-022

Редовне активности пословодство предузећа упућује на запослене преко Координатора

  • Координатор Јово Ђурђевић 062/8080-776

  • Координатор Миливоје Мијаиловић 062/8080-702

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица – сектора.

Сектор за правне и опште послове

Руководилац сектора: Наташа Бирач 062/741-262

Сектор за финансијe

Руководилац сектора: Ивана Делић 062/8080-778

Сектор за управљање гробљима:

Руководилац сектора: Златко Манчић 062/8080-682

Сектор за паркинг сервис и пијачну управу:

Руководилац сектора: Живко Ћирковић 062/8080-681

Сектор  за одржавање хигијене и зеленила

Сектор за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“