ЈНМВ 07/17 – Набавка половног комби возила са два реда седишта

ЈНМВ 07/17 – Набавка половног комби возила са два реда седишта

Рок за подношење пријава: 15.05.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка половног комби возила са два реда седишта Преузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 07-17 Конкурсна документација JНМВ 07-17Oдлука: Одлука о додели уговара ЈНМВ 07-17 Општи речник набавки: 34111100 – Караван и комби возила