ЈНМВ бр. 8/15 – Услуге штампања и друге сродне услуге

ЈНМВ бр. 8/15 – Услуге штампања и друге сродне услуге

Рок за подношење пријава: 25.06.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Услуге штампања и друге сродне услугеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 08-15 Конкурсна документација JНМВ 08-15Обавештење: Закључен уговр за ЈНМВ 8-15 Општи речник набавки: 79800000 — Услуге штампања и друге сродне услуге