ЈНМВ бр. 19/16 – Израда главног рударског пројекта

ЈНМВ бр. 19/16 – Израда главног рударског пројекта

Рок за подношење пријава: 12.09.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Израда главног рударског пројектаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 19-16 Конкурсна документација JНМВ 19-16 Обавештење: Oдлука о додели уговора за ЈНМВ 19/16 Општи речник набавки: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.