JНМВ бр. 7/15 – димничарске услуге

JНМВ бр. 7/15 – димничарске услуге

 Рок за подношење пријава: 21.05.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Димничаске услугеЗакључење уговора: Закључен уговр за ЈНМВ 7-15 Преузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 07-15 Конкурсна документација ЈНМВ 07-15Oбавештења: Oбавештење за ЈНМВ 7-15 Обавештење о продужењу рока JНМВ 7-15 Обавештење о продужењу рока 2 JНМВ 7-15 Обавештење о продужењу рока 3 JНМВ 7-15 Обавештење о продужењу рока 4 JНМВ 7-15 Измена конкурсне документације ЈНМВ 7-15 Обавештење о продужењу рока 5 JНМВ 7-15 Општи речник набавки: 90915000 — Димничаске услуге