JН бр. 03/16 – Набавка горива

JН бр. 03/16 – Набавка горива

Рок за подношење пријава: 03.03.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Набавка гориваПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 03-16 Конкурсна документација JН 03-16Одлука: Oбавештење о закључењу уговора ЈН 03-16 Општи речник набавки: 09133000 – ТНГ, 09134220 – дизел гориво EH590, 09132100 – безоловни бензин.