Битна обавештења

Битна обавештења

Молимо Вас да све кварове на расвети до пилане (на излазу из Сурчина) пријавите Електро-дистрибуцији Сурчин, позивом на број: 8440-345, како би проблем у што краћем року био решен. За кварове који настану на потезу од пилане ка Лединама, задужена је Електро-дистрибуција Земун, Кеј Ослобођења 15,  телефон: 316 -02-12.За замену појединачних сијалица на стубовима за расвету на територију ГО Сурчин задужено је ЈКП Сурчин. Све пријаве у  писаном облику можете доставити на шалтер предузећа или пријавити позивом на број: 8443-260.