ЈН бр. 10/14 – Ангажовање радне снаге

ЈН бр. 10/14 – Ангажовање радне снаге

Рок за подношење пријава: 6.11.2014. године  до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Ангажовање радне снаге за обављање административно-техничких и других пословаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 10-14 Кокурсна документација ЈН 10-14Обавештења:Измена конкурсне документације ЈН 10-14 Продужење рока ЈН 10-14-1 Продужење рока ЈН 10-14 2 Продужење рока ЈН 10-14 3 Одговори:Одговор на тражено појашњење Одговор на тражено појашњење 2 Одговор на тражено појашњење 3 Одговор на тражено појашњење 4 Одговор на тражено појашњење 5 Одговор на тражено појашњење 6 Општи речник набавки: 79610000 и 79620000 — услуге обезбеђења радника укључујући рад на одређено време