JНМВ бр. 04/17 – Набавка електро материјала

JНМВ бр. 04/17 – Набавка електро материјала

Рок за подношење пријава: 30.01.2017. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка електро материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 04-17 Конкурсна документација JНМВ 04-17Обавештење: Измена конкурсне документације ЈНМВ 04-17 Обавештење о продужењу рока ЈНМВ 04-17Одлука о додели уговара ЈНМВ 04-17 Општи речник набавки: 31000000 – електричне машине, апарати, опрема, потрошни материјал и расвета