JНМВ 2/20 - Набавка услуга геодетског мерења

JНМВ 2/20 - Набавка услуга геодетског мерења

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 13.01.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка услуга геодетског мерења

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге