Oбавештење

Oбавештење

[singlepic id=183 w=500 h=500 float=center]Обавештавамо све грађане који немају закључен Уговор о закупу гробног места као и закупце гробних места којима је истекао рок обавезног почивања, а рок почивања није продужен, да се јаве у просторије ЈКП „Сурчин“ ул. Војвођанска бр. 80, у року од 3 месецa од дана давања овог обавештења, како би потписали нове уговоре. Уколико грађани не поступе на горе наведени начин до истека рока од 3 месецa ЈКП „Сурчин“ ће путем оба­вештења у средствима јавног информисања још јед­ном позвати грађане да изврше своје обавезе. Након тога, ЈКП „Сурчин“ ће поступити у складу са чл.16. Одлуке о сахрањивању и гробљима ГО Сурчин (Сл. лист града Београда бр. 61/05) и посмртне остатке ће пренети у заједнички гроб односно гробницу о чему ће ЈКП „Сурчин“ водити посебну евиденцију. Надгробна обележја и друге предмете предузеће ће уклонити без обавезе њиховог чувања.