ЈНМВ бр. 6/14 – Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

ЈНМВ бр. 6/14 – Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

Рок за подношење пријава: 17.03.2014. год Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубреОбавештење о закључењу уговора: Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВ 6-14 Преузмите документацију: Конкурсна документација ЈНМВ 6-14 Позив за подношење понуде у поступку ЈНMB 6-14 Продужење рока ЈНМВ 06-14Обавештења: Измена конкурсне документације за ЈНМВ 6-14Општи речник набавки: 39800000 — Производи за чишћење и лакирање