JНМВ бр. 4/15 – набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубре

JНМВ бр. 4/15 – набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубре

Рок за подношење пријава: 16.02.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубреПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 04-15 Конкурсна документација ЈНМВ 4-15Обавештења: Додатна појашњења везана за ЈНМВ 4-15 Обавештењe o закључењу уговора: JНМВ 4-15Општи речник набавки: 39800000 — Производи за чишћење и полирање