JН бр. 03/17 – Услуге обезбеђења особља укључујући рад на одређено време

JН бр. 03/17 – Услуге обезбеђења особља укључујући рад на одређено време

Рок за подношење пријава: 24.03.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка  Предмет набавке: Уступање људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоцаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 03-17 Конкурсна документација JН 03-17 Обавештење: Измене конкурсне документације за ЈН 03-17 Измене конкурсне документације за ЈН 03-17-02 Додатно појашњење за ЈН 03-17 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-17 Oдлука о измени уговора ЈН 03-17Општи речник набавки: 79620000 – услуге обезбеђења особља укључујући рад на одређено време