JНМВ бр. 16/18 – Набавка половног путничког аутомобила

JНМВ бр. 16/18 – Набавка половног путничког аутомобила

Рок за подношење пријава: 26.10.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка половног путничког аутомобилаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 16-18 Конкурсна документација JНМВ 16-18 Измена конкурсне документације JНМВ 16-18  Питања: Обавештење: Oбавештење о продужењу рока ЈН 16-18  Одлуке: Одлука о додели уговора ЈНМВ 16-18 Обавештење о закључењу уговора ЈНМВ 16-18  Општи речник набавки: 34110000 - Набавка путничког аутомобила