JНМВ бр. 03/18 – Набавка димничарских услуга

JНМВ бр. 03/18 – Набавка димничарских услуга

Рок за подношење пријава: 22.01.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка димничарских услугаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 03-18 Конкурсна документација JНМВ 03-18 Обавештење: Одлука обустави ЈНМВ 03-18 Општи речник набавки: 90915000 – димничарске услуге