ЈНМВ бр. 9/15 – Ангажовање радне снаге

ЈНМВ бр. 9/15 – Ангажовање радне снаге

Рок за подношење пријава: 24.06.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Ангажовање радне снагеПреузмите документацију: Конкурсна документација JНМВ 9-15 Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 09-15Обавештење: Закључен уговр за ЈНМВ 9-15 Општи речник набавки: 76910000 — Ангажовање радне снаге