ЈНМВ 07/19 - Димничарске услуге

ЈНМВ 07/19 - Димничарске услуге

Рок за подношење пријава: 08.03.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Димничарске услуге

Преузмите документацију:

Обавештења:


Општи речник набавки:
90915000 Димничарске услуге