Програм рада за уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин