JНМВ бр. 23/16 – Набавка половног путничог аутомобила

JНМВ бр. 23/16 – Набавка половног путничог аутомобила

Рок за подношење пријава: 29.12.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка половног путничог аутомобилаПреузмите документацију: Обавештење: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 23-16 Конкурсна документација JНМВ 23-16 Општи речник набавки: 34110000 – путнички аутомобил