JНМВ бр. 08/18 – Санитарне услуге

JНМВ бр. 08/18 – Санитарне услуге

Рок за подношење пријава: oбустављено Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Санитарне услугеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 08-18 Конкурсна документација JНМВ 08-18  Одлука: Oдлука о обустави поступка ЈНМВ 08-18 Обавештење: Oбавештење 6 о продужењу рока ЈНМВ 8-18 Oбавештење 5 о продужењу рока ЈНМВ 8-18 Oбавештење 4 о продужењу рока ЈНМВ 8-18 Oбавештење 3 о продужењу рока ЈНМВ 8-18 Oбавештење 2 о продужењу рока ЈНМВ 8-18 Oбавештење о продужењу рока ЈНМВ 8-18  Општи речник набавки: 90000000 – услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине