Уређење парковских површина

Уређење парковских површина

ЈКП „Сурчин“ у сарадњи са студентима архитектонског факултета приступа планском уређењу парковских површина у насељима ГО Сурчин.
Циљ ове акције јесте укључивање младих људи у рад локалних заједница са намером продубљивања свести о очувању човекове средине.