JНМВ бр. 01/19 – Браварске услуге

JНМВ бр. 01/19 – Браварске услуге

Рок за подношење пријава: 25.01.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Браварске услуге

Преузмите документацију:

Питања:

Обавештење:


Општи речник набавки:
98395000 – браварске услуге