JНМВ бр. 5/15 – набавка грађевинског материјала

JНМВ бр. 5/15 – набавка грађевинског материјала

Рок за подношење пријава: 16.02.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка грађевинског материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 05-15 Конкурсна документација ЈНМВ 5-15Обавештење: Закључен уговр за ЈНМВ 5-15 Општи речник набавки: 44110000 — Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству