ЈНМВ 17/19 - Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

ЈНМВ 17/19 - Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 09.08.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
18000000 - одећа, обућа, пртљаг и прибор