JН бр. 02/17 – Набавка грађевинског материјала

JН бр. 02/17 – Набавка грађевинског материјала

Рок за подношење пријава: 14.02.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка  Предмет набавке: Набавка грађевинског материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 02-17 Конкурсна документација JН 02-17 Обавештење: Одлука о додели уговора ЈН 02-17Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-17 Општи речник набавки: 44000000 – грађевинске конструкције и материјали; помоћни произвиди у грађевинарству