ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „СУРЧИН“

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „СУРЧИН“

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „СУРЧИН“ - преузми.