JНМВ бр. 04/16 – Грађевински материјал

JНМВ бр. 04/16 – Грађевински материјал

Рок за подношење пријава: 08.02.2016. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка грађевинског материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 04-16 Конкурсна документација JНМВ 04-16Допуна: Одлука о обустави поступка јн 14-16Општи речник набавки: 44000000 (44110000) — Грађевинске конструкције и материјали,помоћни производи у грађевинарству