Бојан Покрајац

Рођен 1991. године у Београду. Ваздухопловну Академију „Петар Драпшин“ завршио у Београду. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду, где је завршио основне и мастер академске студије. Стекао звање дипломирани мастер инжењер машинства.

Пословну каријеру започео је 2008. године као практикант у Јат Техници. Затим 2009. у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“, а касније 2014. године и у Lufthansa Тechnik – Frankfurt. Од 2016. године радно je ангажован у Air Serbia – Тehnika на позицији Инжењер АТR/B737 и као представник фирме у МРО центру.

Од 2013. године Члан је надзорног одбора ЈП „Сурчин“. За председника надзорног одбора именован је одлуком Скупштине ГО Сурчин у фебруару 2019. године.

Говори енглески и немачки језик. Област интересовања ваздухопловство и информационе технологије.