Марина Чауш, Извршни директор за финансијске послове


Рођена 1983. године у Београду.

Дипломирала и стекла звање дипломирани економиста на Економском факултету, Универзитета у Београду.

Говори енглески језик.

Радно искуство:

2018. -             ЈП „Сурчин“, извршни директор за финансијске послове

2015. – 2018.  ЈП „Сурчин“, руководилац службе за финансијско и магацинско пословање и послове Инфостана

2014. – 2015. ЈП „Сурчин“, референт за финансијско пословање

2009. – 2014. ЈП за туризам „Сурчин“, маркетинг менаџер

2008. – 2009. ЈП за туризам „Сурчин“, директор

Додатно ангажовање:

2021. -           ЈП „Путеви Београда“, члан назорног одбора

2018. -           Туристичка организација ГО Сурчин, председник надзорног одбора

2016. – 2018. ЈП „Сурчин“, председник надзорног одбора