Мирослав Радивојевић


Мирослав Радивојевић, дипломирани инжењер пољопривреде
Рођен 1959. године у Параћину.
Дипломирао 1990. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду - смер водопривредне мелиорације. Стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде.
Пословну каријеру започео 1993. године у ППК Будућност, Добановци, наставио у БД Агро до 2011. године, након чега преузима позицију Саветодавца при Министарству пољопривреде.
Пословну каријеру наставља у ЈП Аграр у Сурчину, где је обављао и функцију Члана Надзорног одбора.
Од 2016. године запослен је у ЈП „Сурчин“.
Од 2021. године Члан је Надзорног одбора ЈП „Сурчин“ из реда заопослених, именован одлуком Скупштине ГО Сурчин.
Ожењен, отац двоје деце, живи у Добановцима