СЕКТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ „ЈАКОВАЧКА КУМША“


jakovacka-kumsa-logo

ГО Сурчин, је у намери да обезбеди сопствену сировинску базу квалитетног песка, који се може употребити у путоградњи и грађевинарству, предузела све Законом предвиђене активности, на отварању и експлоатацији песка из површинског копа „Јаковачка кумша“ у атару села Јаково.

Према плану ГО Сурчин, песак из лежишта „Јаковачка кумша“ биће употребљен за изградњу и обнову саобраћајница, гасне и канализационе мреже као и других објеката нискоградње, како на самој територији Општине, тако и пласманом на екстерно тржиште.

Истражни простор „Јаковачка кумша“ се налази јужно од села Јакова, од кога је удаљен 1,4 километара, а површина истражног простора износи око 320,5 хектара. Близина Београда, аутопута Београд-Загреб, Београд-Нови Сад, Београд-Обреновац-Уб, Саве, Дунава и железнице омогућава релативно јефтинији траспорт сировина, што даје велике маркетиншке могућности.

Елаборатом о рудним резервама којим су обухваћене категорије, класе и квалитет билансних геолошких резерви грађевинског песка у лежишту „Јаковачка кумша“, села Јаково код Сурчина износе:

УКУПНО: B + C= 18 170 732 m= 27 801 219 тона.

За лежиште „Јаковачка кумша“ израђена је комплетна инвестиционо техничка документација предвиђена Законом о рударству и геолошким истраживањима.

Информација о резултатима испитивања песка са лежишта „Јаковачка кумша“

Референтна листа: објекти на којима је уграђен песак са површинског копа „Јаковачка кумша“

 1. Регионални пут Добановци-Обреновац „Сремска газела“
  извођач „ПЗП“ – Београд
 2. Изградња деонице аутопута Е75 – петља „Добановци-Батајница“
  извођач „Strabag АG“ – Београд
 3. Изградња деонице аутопута Е75 – петља „Добановци-Батајница“ (друга фаза)
  извођач „Strabag АG“ – Београд
 4. Изградања „Мост на Ади“, Радничка-Нови Београд
  извођач „Porr“, подизвођач „Vlado Baumaschinen“ – Сурчин
 5. Изградња „Сурчинска петља“ на деоници аутопута Е75
  извођач „Gemax“ – Београд
 6. Изградња прилазних саобраћајница на мосту на Сави, пут Обреновац-Сурчин
  извођач „Мостоградња“ – Београд
 7. Изградња подлога за хале и прилазне путеве „Nelt“– Добановци, „Peri“ – Шимановци, „Траншпед“ – Београд
  извођач „Gemax“ – Београд
 8. ИТ парк – Инђија
  извођач „Gemax“ – Београд
 9. Радови око Америчке амбасаде
  извођач „Gemax“ – Београд
 10. Изградња гасификационе и канализационе мреже ГО Сурчин