Промена адресе шалтера сектора гробља

Промена адресе шалтера сектора гробља

Овим путем обавештавамо грађане да је шалтер сектора гробља премештен на адресу Маршала Тита број 2, Добановци, бројеви телефона 011/8467-006; 8467-021; 8467-022.