Промена текућег рачуна ЈКП "Сурчин"

Промена текућег рачуна ЈКП "Сурчин"

Услед статусне промене припајања RBA banke a.d. Нови Сад Raiffeisen banci a.d. Београд долази до промене текућег рачуна ЈКП "Сурчин".Од дана 29.04.2023. године у употреби ће бити рачун бр. 265-3300310038193-85 Raiffeisen banka.