ОГЛАС

ОГЛАС

Оглас отуђење покретних ствари - мини бусева у  својини ЈКП „Сурчин путем прикупљања  писмених понуда - преузми.